TED ISPARTA KOLEJİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM PORTALI 

BİLİŞİM TEKNOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ‘NİN AMAÇLARI

 

Anasınıfında Bilişim Teknolojileri dersinin amacı, teknoloji kavramını öğrenerek teknolojik araçları tanıma , temel becerilere sahip olma, yaş seviyesine uygun olarak resim yapma ve temel donanım birimlerini tanıyan, algoritma mantığını çözebilmiş bireyler yetiştirmektir

 

1.Sınıf'ta Bilişim Teknolojileri dersinin amacı, temel bilgisayar kullanımına başlayıp, eğitim-öğretim yılını yaş seviyesine uygun olan resim yapma ve yazı yazma programlarını kullanarak başlayarak okuma eğitiminin tamamlanması ile birlikte Algoritma ve Kodlama eğitimlerine girişi tamamlamaktadır. Dersin amacı sadece bilgisayarı değil teknolojiyi de tanıyan ve doğru kullanan, değişen ve gelişen teknolojinin farkında, etraftan gelen bilgileri doğru değerlendiren bireyler yetiştirmektir.

2.Sınıf'ta Bilişim Teknolojileri dersinin amacı, değişen ve gelişen teknolojiyi takip eden, seviyesine uygun yazılımları (yazı yazma programı) ve interneti rahatça kullanabilen, kodlama ve algoritma eğitimlerinden bireysel olarak yararlanabilen bireyler yetiştirmektir.

 

3.Sınıf'ta Bilişim Teknolojileri dersinin amacı, değişen ve gelişen teknoloji takip eden, bilgisayarın donanım ve yazılımlarını, çalışma düzenini kavramış, yazı yazma programını en etkin şekilde kullanabilen, internette aradığı bilgiye ulaşan , iyi ve kötü bilgiyi birbirinden ayıran bireyler yetiştirmektir.

4.Sınıf'ta Bilişim Teknolojileri dersinin amacı, değişen ve gelişen teknolojiyi takip eden, bilgisayarın çalışma düzenini kavramış, bilgisayarda karşılaşacağı genel sorunlarla rahatlıkla baş edebilen, kelime işlemci ve sunum programlarını en etkin şekilde kullanabilen, interneti tanıyan ve programlama için kod yazabilen 3 Boyutlu tasarımları yapabilen, Elektrik devrelerinin mantığını çözebilmiş ve bilgisayarı amacı doğrultusunda kullanan bireyler yetiştirmektir.

 

5 ve 6. Sınıf’ta Bilişim Teknolojileri dersinin amacı

1.Klavye ve diğer giriş/çıkış birimlerini (gerektiğinde uyarlanmış araçları) etkili ve başarılı bir şekilde kullanma
2.Diğer donanım birimlerini tam anlamıyla tanıma ve gerektiğinde müdahale edebilme 3.Teknolojinin günlük yaşamdaki genel kullanımının avantaj ve dezavantajlarını tartışma 4.Teknoloji ve bilginin sorumluluk duygusuyla kullanımına bağlı temel meseleleri tartışabiliyor ve uygunsuz kullanıma dair kişilere düşen görevleri tarif edebiliyor olma 5.Teknoloji araçlarını (çoklu ortam yazılımı, sunum, web araçları, dijital kameralar, tarayıcılar vb.)bağımsız ve doğru kullanma. 6.Bireysel ve bağımsız öğrenme çerçevesinde uzaktaki bilgiye ulaşmak, başkalarıyla haberleşmek ve kişisel ilgi alanlarını geliştirmek için Bilişim Teknolojileri araçlarını verimli biçimde kullanma 7.Sınıf içi ya da sınıf dışındaki öğrenciler için materyal ya da çözüm geliştirme amacıyla iletişim araçlarını ve çevrim içi kaynakları (e-posta, çevrim içi tartışmalar, web ortamı vb.) kullanma  8.Teknoloji kaynaklarını (hesap makineleri, veri toplama araçları, videolar, eğitim yazılımları vb.) problem çözme, kendi kendine öğrenme ve etkin öğrenme etkinlikleri için kullanabilme 9.Çeşitli durum ve problemleri çözmek için hangi teknolojinin faydalı olacağını belirleyerek uygun teknoloji kaynaklarını seçebilme 10.Elektronik bilgi kaynaklarının etkinliği, güvenilirliği, uygunluğu, çok yönlülüğünü değerlendirebilme.