TED ISPARTA KOLEJİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM PORTALI 

Kodlama Nedir?

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri giderek daha fazla hayatımızda yer almaktadır. Bu teknolojiler sadece endüstride değil günlük hayatında bir parçası haline gelmiştir. Bu yüzden temel seviyede bilgi okuryazarlığı her kes için önemli görülmektedir. Gelecek kuşakların ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin nasıl çalıştığını anlamaları ise temel bir beceri olarak kabul edilmektedir.

Öncelikle "Kodlama" olarak tanımlanan eğitimin temel amacı herkesi programcı yapmak değildir. Bilgi ve İletişim teknolojileri alanında çalışacak birçok kişiye ihtiyaç duyulduğu bir gerçek olsa da "Kodlama" eğitimi ile anlatılmaya çalışan bunun ötesinde bir şeydir ve öncelikli amacı yalnızca yazılım mühendisi yetiştirmek değildir.

Okullarda öğrencilere sadece okuma-yazma öğretilmez. Bunun ötesinde analiz yapabilmelerini ve araştırma yapmalarını isteyen metinler yazmaları da istenir. Benzer şekilde fizik eğitimi sadece karanlık madde araştırmaları için mühendis yetiştirmek içinde yapılmaz. Bu ve benzeri konular öğrencelerin içinde yaşadıkları dünyayı anlamaları ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri için öğretilmektedir. Benzer şekilde "kodlama" öğretmek öğrencilerin bir sonraki oyunu veya cep telefonu uygulamasını yazmaları için kazandırılacak bir beceri değildir. Bilgisayar bilimlerini öğrenmek öğrencilerin problem çözme için sistemli düşünme becerilerini geliştirmelerine, mantıksal çıkarımda bulunmalarına ve kendilerini daha iyi bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olmak için öğretilmektedir.

Gençler ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler, artık onlardan teknolojiye hakim olmaları bekleniyor.
• Günümüzün dijital dünyasında kodlama; matematik ve okuma-yazma ile birlikte temel bir gereksinim haline geldi.
• Kodlama en iyi erken yaşlarda öğreniliyor. Kodlamayı öğrenmek, bir yabancı dil öğrenmeye benziyor.
• Çocuklar sıralama, döngüler ve koşullar gibi kavramlarla ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi özümsüyorlar.

• Yapılan araştırılmalara göre her 3 çocuktan biri henüz konuşma dahi öğrenmeden bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. elektronik cihazlarla tanışıyor.
• Çocukların kodlama ile tanışmaları, kullandıkları cihazları faydalı araçlara dönüştürüyor.
• Kodlama eğitimi, çocukların hayal ettikleri oyun, uygulama vb. birçok yazılım geliştirebilmelerini sağlıyor.

• Kodlama, yeniliği harekete geçirir. Çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük
edebilmeleri için temel bir yetenektir.
• Kodlama çocuklara yaratıcılık imkanı verir. Gerçekten harika projelere imza
atabilirler.
• Kodlama özgüven sağlar. Çocukların geliştirdikleri projeleri aileleri ve arkadaşlarına
tanıtmaları onlara büyük bir güç katar.
• Kodlama diğer alanlarda başarıyı getirir. Programlama eğitimi; matematik, okumayazma
ve fen gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini destekler.

• Algoritma; bir problemin ya da bir sorunun çözümü için ihtiyaç duyulan
tüm işlemlerin mantıksal olarak, sıralı bir şekilde ifade edilmesidir.
• Algoritma kavramı programlama ya da yazılım geliştirmenin yanı sıra,
günlük hayattaki aktiviteler, matematik vb. derslerde karşılaşılan sorunları
daha kolaylıkla çözme olanağı sağlar.

Bilisim Teknolojileri ve Yazilim Dersi